จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...