จ้างทำป้ายโครงการเทศบาลพบประชาชนและการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม/เปลื่ยนแปลง ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...