จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว ๓๕๑ ลำปาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...