จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 3 บ้านต๋อ , หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโจ้ และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...