จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ สายลำห้วยแม่ปุง (บ้านต๋อ ถึง บ้านน้ำโจ้) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...