จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเลียบลำห้วยร่องเคาะ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...