จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน 4 เครื่อง ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...