จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. 12 ? 009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึง สายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

0 0

Read more...