จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดม่อนพญาอินทร์ บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...