ขอบคุณบริษัทอิเซกิ

0 2

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทอิเซกิ ได้นำรถไถมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่บ้านหนอง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย คือ 1. ถนนเส้นม่อนท่าข้าม-หนองขาม 2. ถนนเส้นห้วยท่าเสือ-ห้วยป่าหลวก ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณทางบริษัทอิเซกิที่ได้อนุเคราะห์รถไถนาทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี