กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

0 6

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (The National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง