กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 8

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง