กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

0 9

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง