กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 11

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดสะพานบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง