การแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

0 8

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2565 ณ บริเวณลำน้ำจางหมู่ที่ 4 บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายบัณฑิต เจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ โดยมีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขุนดงแม่น้ำจาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมแม่คนงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมศิษย์เจ้าพ่อทองทิพย์