การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายสมบัติ สายยศ ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง