การประชุมสภาองค์การชุมชนตำบลน้ำโจ้

0 9
16. มิ.ย.64
การปฏิบัติงานของ นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรี และ รองนายกฯ ทต.น้ำโจ้
เวลา 10.00 น.
– คณะอาจารย์ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา มาแสดงความยินดี กับท่านนายกเทศมนตรีฯ และ รองนายกฯ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเกาะคา ณ ตึกผู้บริหาร
เวลา 13.30 น.
– เป็นประธานพิธีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำโจ้ โดยมีคณะกรรมการเกษตรพร้อมกับผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง