การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล

0 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้