การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 22

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้