การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.น้ำโจ้

0 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง