การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 13

เมื่อเปิดมาแล้วภาพตัวอย่างไม่ขึ้นให้ กดปุ่ม Refress หรือ Downlod ด้านล่าง